PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Szanowni Państwo, Zarządy Spółek CMA Monitoring Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i CMA Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 2[1] ustawy Kodeks spółek handlowych, niniejszym podają do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek.

Pobierz dokument PDF